Kaagwater Jazz wordt mogelijk gemaakt door


Sena

Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Zij krijgen van ons een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Elke dag zetten wij ons in voor onze rechthebbenden. Dat zijn er nu ruim 33.000.Muzikanten en producenten krijgen hun vergoeding dankzij muzieklicenties. Bedrijven en organisaties sluiten die licenties af bij Sena. Als organisatie zonder winstoogmerk betaalt Sena de geïncasseerde gelden tegen zo laag mogelijke kosten door. Op die manier krijgen de makers van
muziek waar zij recht op hebben.Sena werkt op basis van de Wet op de naburige rechten en is gevestigd in Hilversum. Voluit staat Sena voor Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten.
www.sena.nl


Rabobank Groene Hart Noord


Gemeente Teylingen


Warmond aan de Kaag

Stichting Warmond Promotie is voortgekomen uit het ondernemersfonds Teylingen. Het is een jonge organisatie die Warmond op een relevante, eigen en aantrekkelijke manier wil profileren en het economisch klimaat wil stimuleren. De speerpunten van de stichting zijn ondernemerschap, natuur, het authentiek karakter van het dorp, kunst & cultuur en watersport.De stichting werkt samen met de Gemeente Teylingen, VVV Warmond, de Teylinger Ondernemers Vereniging en Teylinger nieuws. Verder is er structureel contact met city-management Teylingen, , Leiden Marketing en Kaag en Braassem, lokale bedrijven en (vrijwilligers) organisaties.
www.warmondaandekaag.nl